Açık Biyopsi

Önceki tekniklerle tatmin edici bir sonuca ulaşılamamışsa ya da kanser şüphesi devam ediyorsa açık biyopsi yöntemi uygulanır. Bazı kitlelerde doğrudan açık biyopsi de düşünülebilir. Bu yöntemde ilgili alan uyuşturulduktan sonra uygun bir deri kesisi ile girilir ve şüpheli alan ya tamamen çıkartılır (eksizyonel biyopsi) ya da alanı temsil edecek bir örnek parçası (insizyonel biyopsi) alınır. İyi huylu kitlelerde tamamının çıkartılması zaten tedavi şeklinde olacaktır. Ancak kötü huylu kitlelerde amaç sadece tanı koymaktır. Çoğu zaman ek bir cerrahi girişim gerekir.

@2019 Tüm hakları saklıdır. www.tarikznursal.com.tr MAIL GİRİŞ