Bekçi Lenf Düğümü

Kanser yayılması genelde belli bir sırayla ilerler. Bekçi lenf düğümü (nodu) ise kanserin sıçrama yapması beklenen ilk bir ya da birkaç lenf düğümüdür. Meme kanserlerinin yaklaşık olarak %60’ında tanı anında koltukaltına yayılma yoktur. Bu hastalarda lenf bezi yayılımı olmadığı gösterilebilirse, koltukaltı cerrahisi yapılmasına gerek kalmaz. Olası ameliyat sonrası komplikasyonlardan kaçınılmış olur. İşte bunun için bekçi (sentinel) lenf düğümü örneklenme tekniği geliştirilmiştir.

Meme ameliyatı sırasında özel mavi boya veya radyoaktif işaretleyici ile bekçi lenf düğümü bulunur. Hızlı patoloji değerlendirme (donmuş kesit) ile kanser hücresi aranır. Eğer kanser hücresi saptanmazsa koltukaltı ameliyatı yapılmaz, ancak kanser hücresi saptanırsa geri kalan koltukaltı lenf düğümleri temizlenir.

Çıkartılan bekçi lenf düğümü bölgesinde ağrı, morarma veya nadiren mavi boya (metilen mavisi) veya işaretleyici maddeye karşı allerji görülebilir. Hastanın derisinde veya idrarında mavi renk ile boyanma da olabilir.

Bekçi lenf düğümü örneklemesinin, koltukaltı tutulumunun olup olmadığını saptamaktaki güvenilirliği birçok çalışmada kanıtlanmıştır. Belli bir öğrenim süreci gerektirmektedir ancak doğru yapıldığında güvenli bir yöntemdir.

@2019 Tüm hakları saklıdır. www.tarikznursal.com.tr MAIL GİRİŞ