MEME KANSERİ TARAMASI

Hastalığın evresi, yani yaygınlığı, tedaviyi ve hayatta kalma oranını etkiler. Erken evre kanserlerde tedavi sonuçları ve hayatta kalma oranları daha iyidir. Maalesef toplumdaki meme kanseri oranı azalmamaktadır. Ancak erken tanı ile meme kanserinden ölüm oranı üçte bir oranında azalmaktadır. Bu nedenle hiç olmazsa erken tanı ve erken tedavi hedeflenmelidir.

Erken tanı için 3 temel unsur vardır. İlki kendi kendine muayene. Her kadın 20 yaşından sonra kendini muayene etmeyi öğrenmelidir. Muayene memenin hormonlara en az duyarlı olduğu dönemde; yani adet bitmesinden 3-5 gün sonra ömür boyu her ay yapılmalıdır.

İkinci unsur ise doktor muayenesidir. Bu da ilk kez 20 yaşında yapılmalıdır. Ek risk faktörleri yoksa 2-3 senede bir tekrar doktor muayenesine girilmelidir. Kırk yaşından sonra doktor muayenesi her sene tekrarlanmalıdır.

Erken tanıda üçüncü ve son unsur mamografidir (meme filmi). Özel ailesel ek risk faktörleri yoksa ilk mamografi 40 yaşından sonra başlamalı ve ek bulgu yoksa 1-2 senede bir tekrar edilmelidir. Daha erken mamografi çekilmesinin yararı yoktur. Bazı özel durumlarda (aile hikayesi, yoğun meme ya da kalıcı silikon protezli hastalarda) meme manyetik rezonans tarama için kullanılabilir. Ultrasonografi bir tarama testi değildir; muayene ve/ya filmlerde saptanan bir anormallik için ayrıntılarda yararlıdır. Kadınların erken tanı için gereken basit bu 3 aşamadan çekinmemeleri çok önemlidir.

@2019 Tüm hakları saklıdır. www.tarikznursal.com.tr MAIL GİRİŞ