Meme Kanseri

Normalde bütün hücreler belirli bir bölünme ve üreme sayısını tamamladıktan sonra ölür. Ancak kanserde bu mekanizma çalışmaz. Kanser bedendeki herhangi bir hücre grubunun kontrolsüz çoğalması ve bağlı bulunduğu yerden ayrılarak başka yerlerde de çoğalmaya devam etmesidir. Kanserli hücreler zaman içinde normal hücrelerin yerini alarak ya da onları sıkıştırarak organların normal işleyişlerini bozar ve ölüme neden olur. Bedenin kendi hücrelerinden geliştiği için dış saldırganlara karşı (mikroplar) etkili olan bağışıklık sistemi de kanserde işe yaramaz.

Meme kanseri, çoğunlukla memenin süt üreten dokusundan (bezler ve kanallar) kaynaklanır. Yukarda tanımlandığı gibi belirli bir hızda çoğalır ve bir aşamadan sonra lenfatik ve kan damarlarını kullanarak yayılır. Hiçbir müdahalede bulunulmadığı zaman meme kanseri hastalarının yarısı 2,5 sene içinde ölmektedir.

Dünya ve Türkiye’de kadınlarda en çok görülen kanser tipidir (Kadın kanserlerinin dörtte biri). Dünyada her sene 1,380,000 kadın meme kanserine yakalanır.

Çoğunlukla süt üreten dokudan kaynaklansa da bazı alt tipleri farklı davranışa sahiptir. Örneğin lobüler kanserin birden fazla odakta olma olasılığı daha fazladır. İnvaziv ve infiltratif meme kanseri tipleri meme dokusu içinde normal sınırlarını aşarak çevre dokuya yayılır. Ancak karsinoma in situ tipleri daha çok kanallar ve bezeler içinde kalır. Ancak çok odaklı olma olasılıkları daha yüksektir.

Kaynaklar

  1. Bloom HJ, Rıchardson WW, Harrıes EJ. Natural history of untreated breast cancer (1805-1933). Comparison of untreated and treated cases according to histological grade of malignancy. Br Med J. 1962 Jul 28;2(5299):213-21.
  2. http://globocan.iarc.fr/factsheet.asp. (13.7.2013’de erişildi)

@2019 Tüm hakları saklıdır. www.tarikznursal.com.tr MAIL GİRİŞ