Meme Kanseri Risk Etkenleri

  1. 80 yaşına kadar yaşadığı varsayılan bir kadında meme kanseri gelişme riski 8-10’da bir olarak hesaplanmıştır. Meme dokusunun tam gelişmediği erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Ancak erkeklerde meme kanseri riski kadınlara göre 100’de bir daha azdır.
  2. Birinci derece kadın akrabasında meme kanseri olan kadınlarda risk toplumun geri kalanına göre 2-5 kat daha fazladır. Ailedeki meme kanseri hasta sayısı arttıkça risk daha da artmaktadır.
  3. Genetik yatkınlık. Bazı genlerin bozuk olmasından dolayı bir grup kadında meme kanseri riski yüksektir. Bu grup genetik test ile saptanabilir. Bu genetik farklılığın toplumda gelişen meme kanserlerinin %10’unu oluşturduğu düşünülmektedir. Özellikle ailesinde 3 veya daha fazla kadında meme kanseri olan kadınlarda bu genetik farklılık olabileceği düşünülmelidir. Bu kadınlara genetik test yapılabilir. Ancak her kadına bu test uygun değildir.
  4. Geç doğum. İlk çocuğunu 30 yaşından sonra doğuran kadınlarda meme kanseri görülme oranı 20 yaşından önce doğuranlara göre 2 kat daha fazladır. Hiç çocuk doğurmayan kadınlarda ise risk daha da yükselmektedir.
  5. Uzun doğurganlık. Erken adet gören ve geç menapoza giren kadınlarda risk biraz artmaktadır. Bu da kadınlık hormonlarının (östrojen ve progesteron) meme üzerindeki etkilerinden kaynaklanır.
  6. Yaş. Yaşı 50 ve üzerinde olan kadınların meme kanseri olma olasılığı, yaşı 50’nin altında olan kadınlara göre 4 kat daha fazladır.
  7. Kadının önceden meme kanseri olması diğer memede de görülme riskini 3-4 kat artırır.
  8. Uzun süreli (10 seneden fazla) doğum kontrol hapı kullanımın riski hafif artırdığı bildirilmiştir. Aynı şekilde menopoz nedeniyle uzun süre (10 yıldan fazla) östrojen tedavisi gören kadınlarda meme kanseri görülme riski yükselmektedir.
  9. Şişmanlık özellikle 50 yaş ve üzerindeki kadınlarda meme kanserine yakalanma riskini artırmaktadır.

@2019 Tüm hakları saklıdır. www.tarikznursal.com.tr MAIL GİRİŞ