Saf Protez

Memenin hepsinin alınması gerektiği durumlarda aynı oturumda kalıcı silikon protez yerleştirilebilir. Olabildiğince çok deri korunarak derialtı kazınarak meme dokusu çıkartılır. Meme başının etkilenmesine göre meme başı korunabilir ya da o da çıkartılır. Sonrasında göğüs ön duvar kası (pektoralis kası) ve gerekirse o bölgedeki diğer kaslar uygun şekilde biçimlendirilir ve protezin içine konacağı bir cep yapılır. Mümkün olduğunca diğer memeye yakın boyutta protez seçilir. Hacim olarak uygunluk sağlanabilse bile bazen diğer memenin zaman içinde geçirdiği değişikler (sarkma, bölgesel hacim kaybı) nedeniyle simetri sağlanamayabilir. Böyle bir durumda önceden konuşularak, hastalık içermeyen meme şekillendirilebilir. Ancak çok büyük bir simetri bozukluğu olmadıkça böyle bir girişim genelde gerekmez.

Meme koruyucu ameliyatta bazen geri kalan boşluk çok fazla olabilir ve kozmetik sonuç tatmin edici olmayabilir. Son zamanlarda bu boşluklar için de küçük protezler üretilmiştir.

Bu ameliyat diğer yapılandırma ameliyatlarına göre daha kolaydır. Yine de belli bir deneyim gerekir ve yabancı bir cisim yerleştirildiği için enfeksiyon riski açısından ayrıca özen gerekir. Sonuçlar hakkında hasta gerçekçi olarak bilgilendirilmeli ve mümkünse önceki hastaların fotoğraflarıyla değerlendirme ve karşılaştırma yapılmalıdır. 

@2019 Tüm hakları saklıdır. www.tarikznursal.com.tr MAIL GİRİŞ